Verksteder Forbundshelga 2015


Gudstjeneste

På dette verkstedet skal dere sammen skape den gudstjenesten som skal holdes på søndagen. Gudstjenesten skal ta utgangspunkt i Forbundets formålsparagraf, og prekenen skal holdes av Gyrid Gunnes. Men alt det andre innholdet i gudstjenesten skal gruppen stå for.

Hvordan og hvor gudstjenesten skal foregå er helt opp til dere på verkstedet – her er det lov til å tenke nytt! Komiteen for Forbundshelga ønsker å fronte prinsippet om at alle kan være med å lage gudstjeneste. Derfor har vi et ønske om at noen andre enn teologistudentene skal få legge premissene for gudstjenesten denne gangen. Derfor oppfordrer vi teologistudentene til å velge noe annet denne gangen.

Verkstedet ledes av Halvor Moxnes. Han er prest, professor emeritus i Det nye testamente og tidligere leder av Forbundet.

Tilbake til programmet

 


Kunst- og teologi

På dette verkstedet vil Gyrid Gunnes legge frem og diskutere performancen Bønner til Allah som hun gjennomførte på Høstutstillingen 2014. Performacen tematiserer bønn som religionsdialog, men også forholdet mellom kunst og teologi. Gunnes arbeider med teologi med utgangspunkt i kunsteriske praksiser som performance og dikt. Gunnes har skrevet to bøker Hellig, sårbar (2012) og Å forkynne Guds ord klart og urent (2013). Hun arbeider nå med en phd om Vår frue åpen kirke i Trondheim.

Gyrid Gunnes er prest i Den norske kirke og doktograddsipendiat ved Diakonhjemmet høyskole.

Tilbake til programmet

 


Organisasjonskultur

I Forbundet snakkes det en del om god organisasjonskultur. På dette verkstedet går vi fra prat til handling – her kan dere bidra til å skape den!

På dette verkstedet vil dere sammen finne (på) og utvikle morsomme, kreative og konstruktive leker, øvelser eller ordninger som kan bidra til å skape god og inkluderende stemning i organisasjonen.

Verkstedet ledes av Astri Gryt. Hun er organisasjonsrådgiver i Forbundet.

Tilbake til programmet
 


Kor

På dette verkstedet vil dere lære å synge populære forbundssanger – med flere stemmer enn dere kanskje gjør vanligvis. Resultatet vil åpenbare seg for de andre deltakerne på helga under gudstjenesten søndag og kanskje med en minikonsert på lørdag kveld?

Verkstedet ledes av Ingvild Yrke. Hun er styremedlem i Trondheimsforbundet og dirigent i Trondheimsforbundets kort «Singsakerbakkens Spiskammerkor».

Tilbake til programmet
 


Aktivisme

Skal kristne være aktivister? Hvorfor det? Hva betyr aktivisme? Finner vi eksempler på aktivisme i Bibelen? I tillegg til å samtale om disse spørsmålene, skal dere på dette verkstedet lage en eller flere kampanjer eller aksjoner som de lokale forbundene kan gjennomføre på et senere tidspunkt.

Tilbake til programmet

Verkstedet ledes av Sara Marie Grimstad, som er leder i Forbundet.