Vervekampanje!

forbundet hvit button2

 

 

 

 

 

 

Fra semesterstart  og ut september 2014 har vi en vervekampanje gående i Forbundet. På denne siden vil det bli lagt ut saker relatert til denne kampanjen.

Hvert lokalforbund har fått et mål for kampanjen. Vi har også vervepremier til enkeltpersoner som verver 3, 5 eller 7 nye medlemmer i perioden.

På denne siden kan dere også følge med på vervetoppen, en oversikt over hvem som til en hver tid har vervet flest.

Følg med!