Vi har fått ny organisasjonsutvikler!

Forbundet har fått ny organisasjonsutvikler! Aurora Marie Nome kommer rett fra Palestina og tar over for Per Høyland det neste året. Hun fikk så vidt sette seg ned i kontorstolen før vi satte i gang med et lite velkomstintervju som du kan lese her. Vi er skikkelig glade for å ha Aurora med på laget!

–Hvem er du?
Godt spørsmål. Jeg er ei jente med litt forskjellige og rare interesser. Jeg er glad i kuer, katter, motorsykler, (el?)biler, foto, musikk, ski og krig og fred og sånn. Jeg er feminist, Palestinavenn, klimaaktivist, kristenhumanist og så videre. Stort sett er jeg et engasjert menneske som engasjerer meg i ting jeg opplever som urettferdig.

–Hva har gjort at du har funnet veien inn hit?
Det bunner nok i engasjementet mitt. På ungdomsskolen skjønte jeg at det var noe som het feminisme, og så skjønte jeg at det var feminist jeg var. På folkehøgskole skjønte jeg at det var noe som het Palestina og palestinere, og etter en tur dit, skjønte jeg at det var Palestinavenn jeg var. Jeg fikk øynene opp for KFUK-KFUM Global og utviklingsstudier. Da jeg gikk på utviklingsstudier, var jeg engasjert som frivillig i KFUK-KFUM Global og skjønte at det var noe som het Norges kristelige studentforbund. Siden den tid, har jeg viet mye av min tid som frivillig til KFUK-KFUM Global. Der fikk god kjennskap til Palestina og klimarettferdighet. Og så har jeg vært i Røde Kors på Madagaskar og Kenya, der jeg har blitt bedre på å være frivillig og jobbe med frivillige for bygge organisasjonen. Og nå sitter jeg altså her i Oslo, på Forbundets konterer og skal begynne i stillingen som organisasjonsutvikler.

–Hva gleder du deg til i denne jobben?
Jeg gleder meg til å bli kjent med organisasjonen, kjent med de fantastiske frivillige som utgjør denne fantastiske organisasjonen. Jeg gleder meg til å være en støtte for de frivillige som jobber med ting de bryr seg om og til å jobbe med ting jeg selv bryr meg om. Jeg gleder meg til å være en del av en kristen, radikal organisasjon, som baner og bryter vei med viktige saker i kristen-Norge. Forbundet er en unik samlingsplass for unge, kristne, tvilende, engasjerte studenter som ønsker å bruke sin verdifulle fritid på å gjøre en forskjell i verden. Det er veldig kult å få være en del av!

Høytidelig kontraktssignering i U20

 

–Forbundet har i dag særlig fokus på Palestina og kjønnsrettferdighet. Hva tenker du om dette?
Dette tenker jeg at er superviktige temaer, og dette er også noe jeg selv brenner for. Jeg kom akkurat hjem etter et tremånedersopphold i Palestina, der jeg har vært ledsager gjennom Kirkens Nødhjelp. Det vil si at jeg skulle observere, tilby beskyttende tilstedeværelse og stå i solidaritet med palestinerne, som opplever urett hver eneste dag. Jeg har for det meste stått på jordbruksporter der palestinske bønder som har jord på den andre siden av den israelske muren (som er bygget på palestinsk land) må gå gjennom hver eneste dag for å komme til jorda si. Hvis for eksempel noen ble nektet adgang til deres egen jord (som da er et brudd på menneskerettighetene), var det min oppgave å rapportere på dette. Derfor er det så viktig at vi i Forbundet, støtter opp om kampen palestinerne fører hver eneste dag, bare for at de skal få fortsette å leve og bo der familien har bodd i generasjoner.

Når det gjelder kjønnsrettferdighet, er det lett å tenke at vi har da kjønnsrettferdighet i Norge. Selv i 2018, har vi ikke kommet lenger enn at kjønnsminoriteter underrepresentert i vesentlige posisjoner i samfunnet og at det er klar overvekt av eldre, hvite, heterofile menn i topplederstillinger. Derfor er det så viktig at Forbundet er en klar feministisk stemme for kjønnsrettferdighet i Norge der vi kjemper for at alle skal ha like muligheter uavhengig av hvilket kjønn du identifiserer deg med. Når det er sagt, er det mange andre steder i verden det står dårligere til med kjønnsrettferdighet enn her i Norge. Derfor er det også veldig viktig å stå i solidaritet med alle dem som kjemper for sine kjønnsrettigheter overalt i verden.

Aurora kan nås på aurora@forbundet.no.