Vi søker ny generalsekretær!

Norges kristelige studentforbund (NKS) har siden 1899 vært et nytenkende og kristenprogressivt fellesskap. Vi har gått foran i kvinnekampen, i kampen for skeives rettigheter og med støtte til den palestinske frigjøringskampen. Vi tror på en frigjørende Gud som gjennom Jesu radikale kjærlighet lærer oss å vise solidaritet og kjempe for fred, rettferdighet og likestilling. Vi er en studentdrevet og -styrt organisasjon med lokalforbund i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim.

Generalsekretær er daglig leder for NKS, med personalansvar. Hen har særskilt ansvar for organisasjonsbygging og administrative oppgaver som økonomi og sekretæroppgaver for landsstyret.

Generalsekretærstillingen er en fireårig åremålsstilling med mulighet for to års forlengelse. Oppstart høsten 2019, fortrinnsvis 1. august.

Dine kjerneoppgaver:

 • Lede og utvikle organisasjonen i nært samarbeid med landsstyret
 • Følge opp lokalforbund, medlemmer og ansatte
 • Følge opp våre nasjonale og internasjonale nettverk
 • Administrasjon, prosjekt- og økonomiforvaltning

Vi søker deg som:

 • Brenner for å skape engasjerte kristenprogressive fellesskap
 • Har organisasjonserfaring som frivilling og/eller ansatt
 • Har administrativ erfaring, fortrinnsvis med personalansvar og budsjettoppfølging.
 • Arbeider selvstendig og har gode samarbeidsevner
 • Har evne til å motivere frivillige
 • Tenker strategisk

Vi tilbyr:

 • Et engasjerende arbeidsmiljø
 • Tariffavtale og konkurransedyktige lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår
 • Fleksibilitet og selvstendig ansvar
 • Kontor i Oslo sentrum

Stillingen er primært lokalisert til NKS’ hovedkontor i Oslo. Det tilligger stillingen noe reisevirksomhet. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Søkere må kunne stå inne for NKS’ ideologi og sentrale anliggender. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknad med CV sendes til post@forbundet.no. Søknadsfrist er 3. april.

For mer informasjon om stillingen, kontakt generalsekretær Torkil Hvidsten på post@forbundet.no eller 414 78 657.