Vil du bli vår nye organisasjons-rådgiver?

Av Aurora Marie Nome
31. januar 2021 21:16


Norges kristelige studentforbund (NKS) utlyser en toårig prosjektstilling som organisasjonsrådgiver med oppstart høsten 2020/vinter 2021. Stillingen har fokus på å styrke og utvikle arbeidet i lokalforbundene våre og er tilknyttet NKS’ plan for utvikling Treårsplan 2020-2023.

Vi er et mangfoldig fellesskap av troende, tvilende og undrende studenter. Vi tror på en frigjørende Gud som gjennom Jesu radikale kjærlighet lærer oss å vise solidaritet og kjempe for fred, rettferdighet og likestilling.

NKS har lokalforbund i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim. All lokal aktivitet skjer på frivillig basis av, med og for studenter og andre medlemmer. Vi ønsker å styrke oss ved å rekruttere flere medlemmer og styrke aktiviteten i alle våre lokalforbund.

Vi søker deg som:
– Har erfaring fra frivillig organisasjonsarbeid
– Tar initiativ og arbeider selvstendig
– Har gode samarbeidsevner og rolleforståelse
– Har evne til å motivere frivillige
– Har god kjennskap til mediearbeid (SoMe og tradisjonelle medier), gjerne også videoredigering
– Brenner for våre kristenprogressive kjerneverdier

Dine kjerneoppgaver:
– Oppfølging og rådgivning av lokale forbundsstyrer
– Skolere og bistå lokalforbund innen rekruttering, promotering og aktiviteter
– Andre organisasjonsbyggende og administrative oppgaver
– Gjøre Forbundet mer profilert i nye og tradisjonelle medier

Vi tilbyr:
– Et engasjerende arbeidsmiljø
– Tariffavtale og konkurransedyktige lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår
– Fleksibilitet og selvstendig ansvar
– Kontor i Oslo sentrum

Stillingen er primært lokalisert til NKS’ hovedkontor i Oslo. Det tilligger stillingen noe reisevirksomhet. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Dette avspaseres i tråd med tariffavtale.

Søkere må kunne stå inne for NKS’ ideologi og sentrale anliggender. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknad og CV sendes: post@forbundet.no innen 29.10.20.
Ønsket oppstart er i desember.

For spørsmål om stillingen kontakt generalsekretær Aurora Marie Nome på 409 00 662.