Om WSCF

World Student Christian Federation (Ofte forkortet WSCF) er en internasjonal kristen studentbevegelse, stiftet i 1895.

Organisasjonen er representert i Norge gjennom Norges kristelige studentforbund, som på engelsk heter Student Christian Movement in Norway. De nasjonale organisasjonene kalles Student Christian Movements, eller SCMs.

Her finner du en liste med kontaktinformasjon til alle SCM-er i verden.

Norge er del av det nordisk-baltiske området. Det kan du lese mer om i Facebookgruppen:
Nordic-Baltic Cooperation Council of SCM

Norge tilhører region Europa: WSCF Europe

Verdenskontoret ligger i Geneve: WSCF Global

Generalsekretær i WSCF, Christine Housel, på besøk i Norge:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan du bli medlem for å holde kontakten med Forbundere over hele verden: WSCF Connection