Norges kristelige studentforbund er et mangfoldig fellesskap av troende, tvilende og undrende studenter. Vi tror på en frigjørende Gud som gjennom Jesu radikale kjærlighet lærer oss å vise solidaritet og kjempe for likeverd. Vi har lokalforbund over hele landet.

Bli medlem i Forbundet

Det koster kun 50 kroner å bli medlem i det fantastiske fellesskapet som er Norges kristelige studentforbund. Velkommen!

AKT – Aktuelt Kristenprogressivt Tidsskrift

AKT (Aktuelt Kristenprogressivt Tidsskrift) utgis av Norges kristelige studentforbund. På AKT-nettsiden publiseres det tekster jevnlig. I tillegg utgis AKT som magasin én gang i året. De meninger som kommer fram i bladet står for redaksjonens og den enkelte forfatters mening. I AKT kan du lese tekster som tar for seg mangfoldig, levende og progressiv kristendom. AKT er en plattform som fungerer som meningsbryter om kristendom og samfunn.

Les tidligere utgivelser av AKT her.

På boligjakt?

Norges Kristelige Studentforbund har ledige hybler og kollektivboliger i de største norske byene til rimelig leie.